Våra tjänster

Projektledning

 • Projektdirektiv
 • Projektmodeller t ex PPS
 • Förstudier
 • Projektplaner
 • Budget
 • Tidplaner
 • Offerter
 • Upphandlingar
 • Statusrapporter
 • Avrapporteringar

Produktutveckling

 • Konstruktionslösningar i 2D/3D
 • Kravspecifikationer
 • Hållfasthetsberäkningar
 • Simuleringar
 • FEM-analyser
 • Dataanalyser
 • Utveckling av nya produkter
 • Framtagning av verktyg och fixturer

Produktionsteknik

 • Förbättringsarbete
 • Processanalyser
 • Layouter
 • Metodupplägg
 • Kapacitetsberäkningar
 • LEAN Production
 • Artificiell intelligens (AI)
 • Kvalitetsarbete
 • Problemlösningsmetodik